اخبار

تاریخ خبر: 2015/11/03
زمان خبر :14: 54
نوع خبر :خبر

b_News پایان طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت مدیران پروژه ثبت هوشمند

Sheed Graphic MultiMedia
sheedgraphicLogo
وب سایت www.gpm-co.com  به سفارش شرکت مدیران پروژه ثبت هوشمند، طراحی و برنامه نویسی و با پیاده سازی جامع این شرکت انجام گردیده است.
این پورتال با هدف مشاوره، اجرا و پیاده سازی سیستم های مدیریتی پروژه به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و پیاده سازی گردید.
تکنولوژی های استفاده شده در این وب سایت زبان برنامه نویسی #C ، به همراه پایگاه داده  Sql،ORM بر پایه  ado.Net و تکنولوژی  ASP.Net می باشد.
این سایت شامل بخش پویای خبری(پکیج نیوز) که توسط Admin در سمت راست وب سایت اضافه می شود. و همچنین شامل بخش پویای مدیریت پروژه ها برای نمایش درصد پیشرفت پروژه به همراه بخش مختصات جغرافیایی (Google Map) را نیز شامل می شود.
 
آدرس وب سایت: www.gpm-co.com
 توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.